Admin

material

Aquest blog és una eina de comunicació per a facilitar la difusió d'informacions al voltant del cas de la Sra. Rosa Talón. També té com a objectiu visibilitzar la violència immobiliària que patim per culpa de l'especulació i la passivitat/complicitat de les institucions.

Per això vam produir material

- el comic

- el flyer

webs interessants

- Pagina de l'assemblea contra la violència immobiliària http://violenciaimmobiliaria.org/

- Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística
http://www.sindominio.net/violenciaurbanistica/

- Vídeo del caso Bon Pastor
http://blip.tv/file/742575/

- Vídeo del caso de mobbing del carrer Enric Granados http://www.youtube.com/watch?v=xaMzjZjSqF4&feature=related

[Read more...]